جنگل سیاه

هیچ همین .

"یک روز"

از این زندگیِ مزخرف
از این اتفاقایی که هر روز شاهدشونم
از تمام واقعیت ها ، از تمام واقعیت ها ، از تمام واقعیت ها
از کلمه ها ، از تمام حرف ها و واژه ها
از شب ، از روز ، از آدم ها
از جسمی که روحمو زندونیِ خودش کرده
یک روز خلاص می شم
"یک روز"

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان