جنگل سیاه

هیچ همین .

ولی میخوای

میخوای تمام بافت های حافظتو از دست بدی میخوای تجربه ی مسمومتو به دنیا پس بدی.

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان