جنگل سیاه

هیچ همین .

زوزه های سگ

سلول های افسردگیت هیچ وقت نابود نمیشن مَن .. هی زیاد میشن .. انقد که با بزرگ شدنه حباب شون توام تموم بشی یه روز .

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان