جنگل سیاه

هیچ همین .

چرا باید عنوان داشته باشه

متنفرم از تیری که من رو به مرداد نزدیک میکنه.

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان