جنگل سیاه

هیچ همین .

خوب باشم؟!

ولی من این نبودم

مثه اینکه افسردگیم به درجه اعلا رسیده

فکرایِ سیاه همه تاروپودایِ ذهنمُ تسخیر کرده!

خوب باشم؟؟! دارم دیوونه میشم! خوب باشم؟!


ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان