جنگل سیاه

هیچ همین .

باید

باید همه چیو درستش کنم..تهنایی...بدون کمک گرفتن از هیچکی...خودم قد بکشم...لحظه هامُ رنگ کنم...
با خودم ، با خودم مهربون تر باشم...

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان