جنگل سیاه

هیچ همین .

آدمک لعنتی

نمیتونم این حجم از ناراحتیُ تو واژه ها کنار هم ردیف کنم همین.
دیگه از رقص انگشاتم رو این کیبورد متنفرم
من از خودم متنفرم
چرا تموم نمیشم پس..چرا تموم نمیشم.

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان