جنگل سیاه

هیچ همین .

ولی خب

دیگه حرفی برا گفتن نمونده .

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان