جنگل سیاه

هیچ همین .

هر چند

از اینکه می دونم همه این حرفها بیهوده ست..

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان