جنگل سیاه

هیچ همین .

سیاه سفید

همه چی سیاه سفیده چیزی رنگی نی

+کیا دنیایِ آروم دارن؟! دنیای آروم دارن !!!

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان