جنگل سیاه

هیچ همین .

فرانسوی طور

وقتی نمیفمی خواننده چی میخونه ولی حسِ آهنگُ دوست دارم

 

 

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان