جنگل سیاه

هیچ همین .

عنوااان نداره

و مَن بودن چقدر سخته ... چقدر سخته .. چقدر سخته .

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان