جنگل سیاه

هیچ همین .

عنواان نداره

چقد هر چی بیشتر میگذره من حالم از همه چی بهم میخوره.

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان