جنگل سیاه

هیچ همین .

این ترسای لعنتی

حس کردن ترس با تک تک سلولایِ بدن رو از من بپرس.

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان