جنگل سیاه

هیچ همین .

هیچ هیچ

ولی دلم میخواد جنگل سیاهِ ذهنمُ رنگ کنم...از این همه سیاهی دارم خفه میشم
ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان