جنگل سیاه

هیچ همین .

خزعبلات نصفه شبی

ولی بعدها برای توصیف این روزهام فقط می نویسم
خالی از حرف ، خالی از هیچ
خالیِ خالی ..
ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان