جنگل سیاه

هیچ همین .

خسته از این کابوس بیداری

بیداریمون هم خودش کابوسه ...
ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان