جنگل سیاه

هیچ همین .

خسته ام از این همه حرف

حس میکنم شوخ طبعیمو از دست دادم
حس میکنم دارم خودمو از دست میدم ...
میخواستم خودمو دوباره پیدا کنم ولی موفق نشدم

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان