جنگل سیاه

هیچ همین .

darkدر من زندانیِ ستمگری بود
که به آواز زنجیرش خو نمیکرد ..

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان