جنگل سیاه

هیچ همین .

چشمای بی حست

خیلی وقتا این زندگیِ لعنتی یکی میزنه تو گوشت و میگه " همینه که هست "

و تو با چشمایِ بی حست و بغضی که تو ‌گلوت زانوهاشو بغل گرفته فقط نگاه میکنی....

فقط نگاه میکنی...

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان