جنگل سیاه

هیچ همین .

برزخ بیست تا سی سال

بیست و دو سالگی
و مَـنِ به مقصد نرسیده

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان