جنگل سیاه

هیچ همین .

خزعبلات نیست نیست

تو یه لعنتیِ بازنده یِ تباه شده ای همین.

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان