جنگل سیاه

هیچ همین .

انگار که نداره جون غم میریخت تو تمام اون

برنده باش پیش خودت تو لحظه ای که بازی بردنی نیست 

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان