جنگل سیاه

هیچ همین .

ولی چی

ولی خفه شدنِ واژهایِ ذهنت می تونه از بدترین اتفاقایی باشه که تجربه میکنی.

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان